این فیلم ها تهدید نیستند

اولویت همه ما بر اکران فیلم های ایرانی در سینماها است اما با سه هدف تنوع در سبد نمایشی، ارتقا کیفی و ایجاد حس رقابت و همچنین به وجود آوردن منابع درآمدی ای برای خانه سینما، - اولویت همه ما بر اکران فیلم های ایرانی در سینماها است اما با سه هدف تنوع در سبد نمایشی، ارتقا کیفی و ایجاد حس رقابت و همچنین به وجود آوردن منابع درآمدی ای برای خانه سینما، اقدام به چنین کاری کردیم. در این مسیر محدودیت جدی ای برای نمایش ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی