این سیاستمدار پیش از انقلاب بازیگر بود + فیلم

بازی در فیلم سینمایی «جنگ اطهر» در کنار فرامرز قریبیان یکی از فعالیت های این سیاستمدار کهنه کار است که در این برنامه راجع به آن صحبت شد.