این زن حرف نمی زند

موضوع خشونت علیه زنان یا آزار جنسی تابویی است که هم در جامعه کمتر درباره اش صحبت می شود، هم در سینما و تلویزیون. عرف و سنت آنچنان در این مورد، سختگیر و محافظه کار است که صدای زنان خشونت دیده معمولاً کمتر به گوش مراجع قانونی رسیده است. آزار زنان در داخل خانه ها، محدود به یک دوره خاص نبوده و متأسفانه با گذشت زمان شکل آن تغییر کرده و گاه جلوه هایی هراسناک و دهشت بار گرفته است.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی