اینجا از سایه پدر و مادر خبری نیست!

کودکان با والدین معتاد، همواره در آرزوی آرامشی هستند که جز در کتاب های داستان و فیلم های سینمایی و حرف های همکلاسی هایشان، هیچ گاه آن را تجربه نکرده اند و ممکن است این حسرت در نوجوانی و بزرگسالی با ارتکاب جرایمی چون قاچاق، - جنایت، سرقت و... از سوی آن ها خودنمایی کند. حتی اگر چنین رفتاری نیز از آن ها سر نزند باز هم این فرزندان هیچ گاه حسرت و معنای واقعی سایه پدر و مادر را درک نخواهند کرد. شعار سال: از زمانی که ...
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: فرهنگی