ایجاد شعبه موزه ملی سینمای ایران در آبادان / راه اندازی مرکز آموزش فیلمسازی جهت پوشش نیازهای آموزشی کشور عراق

سینماپرس: رئیس سازمان سینمایی و مدیرعامل منطقه آزاد اروند تفاهمنامه ای را جهت انجام همکاری های مشترک و به مدت چهار سال به امضا رساندند.