ایجاد بزرگ ترین مرکز فیلم سازی در ازبکستان

آژانس ملی ازبک سینما ازبکستان در نظر دارد تا بزرگ ترین مرکز فیلم سازی در آسیای مرکزی را ایجاد کند. – به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، آژانس ملی ازبک سینما ازبکستان در نظر دارد تا بزرگ ترین مرکز فیلم سازی در آسیای مرکزی را ایجاد کند. روسای آژانس ملی ازبک فیلم و شرکت Danmon grouрدر شهر کپنهاگ پایتخت دانمارک در مورد اجرای طرح بزرگ مبنی بر تجدید تجهیز مرکز فنی و شعبه های آن با تجهیزات فیلم سازی، سیستم های …
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: اقتصادی