اگر ملاقلی پور به عصر روز دهم می رسید…

12 سال از درگذشت رسول ملاقلی پور، کارگردانی که آرزو داشت عصر روز هم را با نگاهی به واقعه کربلا بسازد، می گذرد و اگر اجل مهلت داده بود، شاید سینمای ایران یک فیلم ماندگار دیگر را از عاشورا ثبت کرده بود. - 12 سال از درگذشت رسول ملاقلی پور، کارگردانی که آرزو داشت عصر روز هم را با نگاهی به واقعه کربلا بسازد، می گذرد و اگر اجل مهلت داده بود، شاید سینمای ایران یک فیلم ماندگار دیگر را از عاشورا ثبت کرده بود. به گزارش ایسنا،
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی