اگر خیلی بخواهید شاهکار خلق کنید ممکن است مخاطب عام را از دست بدهید!

سینماپرس: بابک کایدان از تبدیل طرح فیلمنامه سینمایی خود با عنوان «درباره جعفر» به فیلمنامه سریالی به نام «چوب خط» خبر داد؛ سریالی که فیلمنامه‌اش توسط علی دلگشایی در حال بازنویسی است.