اگر به روز نشوند از گردونه خارج می شوند

حسین پارسایی در گفت وگویی کوتاه به چند پرسش ما پاسخ داده و البته اطلاعات دفتر نمایش خانگی در حوزه تیراژ فیلم و سریال را در اختیارمان گذاشته است تا گام دوم در جهت شفاف سازی وضعیت شبکه نمایش خانگی بعد از مصاحبه با حمیدرضا نوروزی، - رییس اتحادیه ویدئورسانه برداشته شود. شعار سال:" ایجاد شرایط لازم برای تعامل فعال بین تهیه کنندگان آثار سینمایی و ویدئویی، اهتمام به تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی در قالب حمایت ...
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: فرهنگی