اگر با زبان دل و فطرت سخن بگوید همه اقشار را روشن می کنید/جهان با کشتن و خون ریزی و حیوانیت مدرن اداره نمی شود

حوزه/ حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند: باید در سینما عرضه شود که جهان با کشتن و خون ریزی و حیوانیت مدرن اداره نمی شود، بلکه جهان با عدل و محبت اداره می شود. – آیت الله العظمی جوادی آملی در دیدار با جمعی از اهالی سینما: اگر با زبان دل و فطرت سخن بگوید همه اقشار را روشن می کنید/جهان با کشتن و خون ریزی و حیوانیت مدرن اداره نمی شود ” حوزه/ حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند: باید در سینما عرضه شود که جهان با کشتن و خون …
منبع خبر: حوزه نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی