اگر آثار را به جشنواره پذیرفتید موظفید که آن را قضاوت کنید

سینماپرس: محمدصادق کریمیان در یادداشتی خطاب به رییس سازمان سینمایی نسبت به اینکه تنها انیمیشن حاضر در جشنواره ملی فیلم فجر از سوی داوران و دبیر مورد بی اعتنایی قرار گرفته انتقاد کرد.