اکران22 فیلم سینمایی در پانزدهمین جشنواره فیلم فجر

معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: در پانزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد 22 فیلم سینمایی از 14 تا 22 بهمن ماه امسال در 4 سالن سینمایی پردیس های اطلس، - معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی: معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: در پانزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد 22 فیلم سینمایی از 14 تا 22 بهمن ماه امسال در 4 سالن سینمایی پردیس های اطلس، سیمرغ، آفریقا ...
منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: فرهنگی