اکران نوروزی یک موفقیت برای فیلشاه بود

تهیه کننده انیمیشن سینمایی فیلشاه گفت: اکران فیلشاه در نوروز 97 یکی از شاخصه هایی استقبال گسترده از این انیمیشن سینمایی بود. - تهیه کننده انیمیشن سینمایی فیلشاه گفت: اکران فیلشاه در نوروز 97 یکی از شاخصه هایی استقبال گسترده از این انیمیشن سینمایی بود. به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، یکصدوبیستمین برنامه سینما روایت که آغاز فصل ششم این برنامه نیز بود، به بررسی و نقد انیمیشن سینمایی فیلشاه با حضور ...
منبع خبر: خبرگزاری دانشجو
دسته بندی خبر: فرهنگی