اکران «من یک ایرانی‌ام‌» از امروز / معرفی شکوفا فیلم به کمیته انضباطی

سینماپرس: سخنگوی شورای صنفی نمایش گفت: در جلسه فوق العاده امروز شورای صنفی نمایش مقرر شد تا فیلم «من یک ایرانی‌ام» از امروز اکران شود و شکوفا فیلم به دلیل تخلفات متعدد به کمیته انضباطی شورا معرفی شد.