اکران مستند ناپدید در گروه هنر و تجربه

فرحنارشریفی کارگردان مستند ناپدید گفت: فیلم مستند ناپدید از روز شنبه 29 اردیبهشت ماه در گروه سینمایی هنر و تجربه اکران می شود. - فرحنارشریفی کارگردان مستند ناپدید گفت: فیلم مستند ناپدید از روز شنبه 29 اردیبهشت ماه در گروه سینمایی هنر و تجربه اکران می شود." به گزارش فانوس"، فرحنارشریفی کارگردان مستند ناپدید که روایتی تجربی از آگهی گم شدگان در روزنامه ها را سوژه اثر خود کرده در خصوص آخرین وضعیت اکران این اثر گفت:
منبع خبر: فانوس نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی