اکران «مادری» از امروز به جای فیلم مجیدی

سینماپرس: پس از انصراف «آن سوی ابرها» از اکران، فیلم سینمایی «مادری» به کارگردانی رقیه توکلی از امروز در گروه کوروش اکران خود را آغاز می‌کند.