اکبر عبدی: باورم نمی شد، در زمان بیماری ام، مقام معظم رهبری دوبار جویای حالم شدند

اکبر عبدی می گوید که مقام معظم رهبری دوبار جویای حال او در زمان بیماری شده است. - اکبر عبدی در گفت وگو با برنامه سینما دو با اشاره به اینکه کارگرِ وزارت ارشاد و تلویزیون است اما کسی از حال او خبر نداشت، افزود: مشکلات کلیوی هزینه های خاص خود را دارد اما با اینکه هنرمندان کارگر وزارت ارشاد و تلویزیون محسوب می شوند، آنها از احوال ما خبر نداشتند. در چنین حالتی، یک روز رفتیم هزینه های درمان را از طریق بیمه طلایی ...
منبع خبر: خبر داغ
دسته بندی خبر: سیاسی