اولین ها در ایران

اولین ها و برترینهای ایران در ایران و جهان حیف است که ایرانی باشیمو ندانیم که اولین تاتر عمومی اولین تالار نمایشی اولین سینما اولین تلوزیون اولین سریال اولین مجموعه تلوزیونی اولین دوربین فیلمبرداری اولین ایستگاه [. – امروز, 14:39 اولین ها و برترینهای ایران در ایران و جهان حیف است که ایرانی باشیمو ندانیم که اولین تاتر عمومی اولین تالار نمایشی اولین سینما اولین تلوزیون اولین سریال اولین مجموعه تلوزیونی …
منبع خبر: کندو
دسته بندی خبر: فرهنگی