اولین روز از شانزدهمین جشنواره تئاتر «مقاومت» چگونه گذشت؟

سینماپرس: در نخستین روز از شانزدهمین جشنواره تئاتر «مقاومت» نمایش های صحنه ای و خیابانی مختلفی روی صحنه رفتند.