اولین دوره فراخوان ملی حمایت از استعدادهای جوان موسیقی

سینماپرس: آکادمی موسیقی پورناظری قصد دارد در جهت شناسایی هنرمندان جوان رشته های مختلف موسیقی، یک فراخوان ملی برگزار کند.