اولین باری که دنیا مدنی خودش را روی پرده سینما دید

عصرشهروند | دنیا مدنی با انتشار این عکس نوشت: بالاخره مفت آباد اومد به شبکه ی خانگی نوشته اولین باری که دنیا مدنی خودش را روی پرده سینما دید اولین بار در پایگاه خبری عصر شهروند . – عصرشهروند دنیا مدنی با انتشار این عکس نوشت: بالاخره مفت آباد اومد به شبکه ی خانگی هیچ وقت فراموش نمی کنم لحظه ای که برای اولین بار خودم رو روی پرده ی سینما دیدم! از استرس دسته صندلی تو یک دستم بود و دست درنا تو یه دست دیگه ام! خیس …
منبع خبر: عصر شهروند
دسته بندی خبر: فرهنگی