اهدای نشان انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند در جشنواره «رشد»

سینماپرس: نشان انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند در جشنواره فیلم رشد به «جاده‌های برفی» ، «رزم آرا؛ یک دوسیه مسکوت» و «فصل باران‌های گرم» اهدا شد.