اهداف دارای اولویت اداره کل هنرهای نمایشی در سال ۹۸ اعلام شد

سینماپرس: اهداف دارای اولویت اداره ‌کل هنرهای نمایشی در سال جدید توسط شورای راهبردی تئاتر تعیین و اعلام شد.