اهداء نشان انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند در جشنواره رشد

در چهل و هشتمین دوره جشنواره فیلم رشدانجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند نشان خود را اهدا می کند. - انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، محمدحسن دامن زن ، مهدی گنجی و محمود مجیب را به عنوان داوران خود معرفی کرده است و در مراسم اختتامیه سه فیلم برتراز نگاه کارگردانان سینمای مستند معرفی می شوند. بر این اساس، به بهترین فیلم مستند نشان و جایزه نقدی و به فیلم دوم و سوم لوح افتخار به همراه جایزه نقدی اهداء می شود. ...
منبع خبر: پانا
دسته بندی خبر: فرهنگی