انیمیشن «فردیناند»؛ رقیب مهربان در مسابقات گاوبازی

بلواسکای شریک فاکس در تولید «فردیناند» در انیمیشن قبلی اش که کاری بود به نام «هورتون صدای یک فرد را می شنود» مرتکب این اشتباه آشکار و مضر شده بود که به جای حفظ و ترسیم داستان اصلی سلایق خود را در اولویت قرار داده و یک چیز ترکیبی بی سامان را ارائه کرده بود، ولی در مورد «فردیناند» این کار را انجام نداده است.
۸۰ سال پیش که کمپانی والت دیسنی از روی داستان کلاسیک «فردیناند» متعلق
به ژانر ادبیات کودکان یک فیلم کوتاه ساخت و با آن جایزه اسکار آثار کوتاه
را تصاحب کرد، این داستان یک پدیده فرهنگی جالب نشان می داد اما فیلم
سینمایی بلند تازه ای که کمپانی فاکس از روی آن داستان ساخته و مثل فیلم
اولیه نامزد اسکار شده در عصری بسیار متفاوت و در سال ۲۰۱۸ که ارزش های
کاملاً متفاوتی بر جهان حاکم است عرضه شده و با وجود این شیرینی قصه سروده
شده توسط موترو لیف به حدی است که حتی امروز هم کاراکتر اول ماجرای
«فردیناند» هیچ چیزی جز احساس مساعد را نمی انگیزد. این کاراکتر، یک گاو
وحشی اسپانیایی است که بر خلاف همگان علاقه ای به شرکت در مسابقات خونبار
گاوبازی رایج در کشورش و برخی نقاط دیگر …