انگیزه اصلی من از ساخت مجسمه «سردار سلیمانی» مجسمه‌های بسیار بدی بود که از ایشان در اقصی نقاط ایران ساخته و رونمایی شدند

سینماپرس: حمید کنگرانی فراهانی انگیزه اصلی‌اش از ساخت مجسمه سردار شهید سلیمانی را مجسمه‌های بسیار بد ساخته شده از سردار دانست و بیان کرد قصد داشتم کاری در شأن و منزلت این شهید بزرگوار ارائه شود.