انصراف شبی که ماه کامل شد از ادامه اکران در سرگروهی

تهیه کننده فیلم سینمایی شبی که ماه کامل شد از ادامه اکران این فیلم در سر گروهی خود انصراف داد. – تهیه کننده فیلم سینمایی شبی که ماه کامل شد از ادامه اکران این فیلم در سر گروهی خود انصراف داد. به گزارش ایسنا محمد حسین قاسمی تهیه کننده فیلم سینمایی شبی که ماه کامل شد در یادداشتی که در اختیار این خبرگزاری قرار داده است، در پی اعتراض پخش کننده فیلم سینمایی ایده اصلی که بیان کرده بود اکران فیلمش به دلیل برخی …
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی