انصافی: شعار حمایت از هنرمندان را می دهند اما در عمل هیچ اتفاق مثبتی نمی افتد/ گویا مسئولان و مدیران نمی خواهید ما کار کنیم و اصلاً وجود داشته باشیم

سینماپرس: جواد انصافی نویسنده، بازیگر و کارگردان نمایش های آیینی سنتی با انتقاد از شرایط کنونی تئاتر به ویژه در بخش نمایش های آیینی و سنتی گفت: متأسفانه مسئولان شعار حمایت از هنرمندان را می دهند اما در عمل هیچ اتفاق مثبتی نمی افتد، گویا آن ها دوست ندارند که ما کار کنیم و به همین علت هم ما این روزها بیکار و خانه نشین شده ایم.