انجمن تهیه کنندگان مستقل سینما رسمیت یافت

انجمن تهیه کنندگان مستقل با پیگیری هیات مدیره و طی مراحل قانونی در وزارت کار از انجمن مدنی به انجمن حقوقی و رسمی تغییر یافت. - به گزارش ایسنا، سید غلامرضا موسوی با اعلام این خبر گفت: تا خرداد ماه امسال، انجمن تهیه کنندگان مستقل دارای اعضای حقیقی و صرفاً شکل مدنی داشت. البته سه سال قبل انجمن صنفی کارفرمایی با طی مراحل قانونی تشکیل شد و شورای مرکزی وقت انجمن نمایندگی کلیه امور حقوقی خود در شورایعالی تهیه کنندگان ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: سیاسی