انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند، خواستار رفتاری متناسب با شخصیت و حرفهٔ هنری محمد رسول اف شد

انجمن صنفی تهیه کنندگان سینمای مستند، خواستار تعامل و رفتاری متناسب با شخصیت و حرفهٔ هنری محمد رسول اف که از اعضای این انجمن است، - شد. در متن این نامه آمده است، روحیهٔ مبنایی فیلمسازی، نقد از طریق خلق موقعیت دراماتیک است؛ بیان بخش های گاه مانده در سمت تاریک و پوشیده ای که در روایت سینمایی آن ها به هر حال تأکید و تعمیم در متن و اطرافش لاجرم می نماید و جزیی ذاتی از آن است. پس از ساخت فیلم، وقتی ساز و کار رسانه ...
منبع خبر: پانا
دسته بندی خبر: فرهنگی