انتقاد یک بازیگر پیشکسوت از شیوه گزینش بازیگران

مهر نوشت: زهره صفوی بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون می گوید بیشتر نقش های کوتاه و غیرکلیدی به هم سن های او پیشنهاد می شود و آنها را بازی می کند تا فراموش نشود.