انتقاد مهرزاد دانش از تقسیم بندی سینماگران به ارزشی و غیرارزشی

پایگاه خبری chr(8211) تحلیلی رسانه 7: به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شورای صنفی نمایش در جلسه اخیر خود برای اکران شبی که ماه کامل شد طبق یک ماده قانونی که برای فیلم های ارزشی صلاحدید شورای صنفی را در نظر گرفته است، – پایگاه خبری – تحلیلی رسانه 7: به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شورای صنفی نمایش در جلسه اخیر خود برای اکران شبی که ماه کامل شد طبق یک ماده قانونی که برای فیلم های ارزشی صلاحدید شورای صنفی را در نظر گرفته است،
منبع خبر: رسانه 7
دسته بندی خبر: فرهنگی