انتقاد مردم به تداخل آثار مستند و داستانی در جشنواره و حذف برخی فیلم ها از سری کامل بلیت خریداری شده/ پولمان را برگردانید!

سینماپرس: در آستانه برگزاری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر و همزمان با توزیع بلیت های پیش فروش شده در پردیس سینمایی ملت اقشار مختلف مردم که این بلیت ها را در زمان پیش فروش تهیه کرده بودند و اینک برای دریافت آن آمده بودند با اعتراض شدید نسبت به مسئولان برگزارکننده این دوره از جشنواره برای در اختیار گذاشتن بلیت فیلم ها به صورت رندومی تأکید کردند: حضور فیلم های مستند در بین آثار جشنواره از اساس اشتباه است و مسئولان باید پول های ما را بازگردانند چرا که ما در زمان خرید فکر نمی کردیم که برای فیلم های مستند که جایشان هیچ وقت در بین آثار سودای سیمرغ نبوده پول پرداخت می کنیم!