انتقاد شدید جوان از انتخاب اسکاری ایران

روزنامه جوان از انتخاب فیلم بدون تاریخ، بدون امضا به عنوان نماینده سینمای ایران در اسکار، به شدت انتقاد کرد و نوشت که فیلم به وقت شام شایسته نمایندگی بوده است. - روزنامه جوان از انتخاب فیلم بدون تاریخ، بدون امضا به عنوان نماینده سینمای ایران در اسکار، به شدت انتقاد کرد و نوشت که فیلم به وقت شام شایسته نمایندگی بوده است. به گزارش ایسنا، این روزنامه نوشت: هیئت انتخاب فیلم و بنیاد فارابی برای رقابت در ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی