انتقاد خسرو معصومی از سکوت منتقدان / با کمدی مشکل ندارم

خسرو معصومی با تاکید بر اینکه سینمای اجتماعی در دنیا هم مورد توجه است، از منتقدان سینمایی انتقاد کرد که چرا نسبت به وضعیت فیلم های سخیف کمدی در سینمای ایران حرفی نمی زنند؟! - انتقاد خسرو معصومی از سکوت منتقدان / با کمدی مشکل ندارم خسرو معصومی با تاکید بر اینکه سینمای اجتماعی در دنیا هم مورد توجه است، از منتقدان سینمایی انتقاد کرد که چرا نسبت به وضعیت فیلم های سخیف کمدی در سینمای ایران حرفی نمی زنند؟! این ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی