انتقاد تند محمود گبرلو از انتخاب رضا رشیدپور و مهران مدیری برای برنامه هفت +فیلم

رکنا: محمود گبرلو مجری سابق برنامه هفت در مصاحبه ای از انتخاب مجری های برنامه هفت انتقاد کرد و گفت:این مجری ها باید تخصص سینمایی داشته باشند، با انتخاب این مجری ها سطح برنامه را پایین می آورید.