انتقاد به بی عدالتی، سرمایه سالاری و ابتذال در سینما/ فضا را برای تولیدات بی هویت و سرشار از شوخی های جنسی تنگ کنید!

سینماپرس: تعدادی از سینماگران انتظارات خود را از مدیریت سینمای کشور بیان داشتند؛ انتظاراتی جدی و قابل تأمل؛ از لزوم توجه ویژه به سینمای استراتژیک و پرهیز از تولید فیلم های بی هویت و سرشار از شوخی های جنسی گرفته تا تقاضای توجه ویژه به وضعیت بغرنج معیشتی سینماگران کشور؛ سینماگران یک صدا از حسین انتظامی درخواست کردند با درایت و دغدغه مندی هویت را به سینمای کشور بازگرداند!