انتقاد به اهمال کاری مدیران فرهنگی برای تولید آثار در رابطه با شهدا/ چرا سینما نسبت به سرمایه های عظیم فرهنگی بی توجه است؟

سینماپرس: همزمان با روز بزرگداشت شهدا، پاسخ به این پرسش بررسی شد که چرا ما باید در سینمای ایران شاهد بیکاری بخش اعظمی از سینماگران دغدغه مند حوزه مقاومت و دفاع مقدس باشیم و به جای تولید آثار استراتژیک فیلم هایی با مضامین «همجنسگرایانه»، «فمینیستی» و... تولید شود؟ چرا امروزه ما به جایی رسیده ایم که برای مدیران و مسئولان سینمایی مان تنها خوش آمد غربی ها وجشنواره های غربی مهم است؟