انتقاد بازیگر پیشکسوت سینما به صحبت های عجیب لیلا حاتمی

لیلاحاتمی مگر درکشورهای دیگراعتراض رابا بوسه جواب می دهند؛اینجاکه در اعتراضات 4نفرازنیروی انتظامی راشهیدکردند،این چه اعتراضی است؟خانم حاتمی عجب حرفی زده اند. -
منبع خبر: جام نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی