انتقاد از فضای روشنفکری، غرب زده و گفتمان «هیجان» حاکم بر مدیریت سینما/ با سیاستگذاری دقیق اهداف استراتژیک در جشنواره فیلم فجر پیگیری شود

سینماپرس: تعدادی از سینماگران و کارشناسان فرهنگی کشور ضمن انتقاد از وضعیت فعلی سینمای ایران تأکید کردند: بین سینمای امروز و اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی ارتباطی وجود ندارد، گویی فضای مدیریتی سینما دل در گروی اهدافی غیر آن دارد و این امر در حالی است که سینمای ایران و جشنواره فیلم فجر می بایست تبدیل به آینه تمام نمای انقلاب اسلامی شوند.