انتقاد از ترویج سبک زندگی غربی در رسانه ملی/ نفوذ فرهنگی از رسانه ملی آغاز می شود؟!

سینماپرس: تعدادی از هنرمندان، کارشناسان و منتقدان سینما با اعتراض نسبت به سیاست های مسئولان تلویزیون و سهم ناچیز فیلم های سینمای ایران در مقابل فیلم های خارجی پخش شده از تلویزیون تأکید کردند: رسانه ملی باید محلی برای ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی باشد نه ترویج فرهنگ بیگانه در جامعه!