انتقادات تند جبار آذین از تلویزیون/ نمی توان به آمارهای صداوسیما اتکا کرد

پایگاه خبری chr(8211) تحلیلی رسانه 7: جبار آذین منتقد سینما و تلویزیون با اشاره به حواشی پخش سریال بوی باران و انتقاداتی که نسبت به تولید و پخش سریال های ضعیف در ماه های اخیر از تلویزیون مطرح شده است، – پایگاه خبری – تحلیلی رسانه 7: جبار آذین منتقد سینما و تلویزیون با اشاره به حواشی پخش سریال بوی باران و انتقاداتی که نسبت به تولید و پخش سریال های ضعیف در ماه های اخیر از تلویزیون مطرح شده است، گفت: چند …
منبع خبر: رسانه 7
دسته بندی خبر: فرهنگی

انتقادات تند جبار آذین از تلویزیون/ نمی توان به آمارهای صداوسیما اتکا کرد

پایگاه خبری chr(8211) تحلیلی رسانه 7: جبار آذین منتقد سینما و تلویزیون با اشاره به حواشی پخش سریال بوی باران و انتقاداتی که نسبت به تولید و پخش سریال های ضعیف در ماه های اخیر از تلویزیون مطرح شده است، – پایگاه خبری – تحلیلی رسانه 7: جبار آذین منتقد سینما و تلویزیون با اشاره به حواشی پخش سریال بوی باران و انتقاداتی که نسبت به تولید و پخش سریال های ضعیف در ماه های اخیر از تلویزیون مطرح شده است، گفت: چند …
منبع خبر: رسانه 7
دسته بندی خبر: فرهنگی