انتصاب مسئول امور نمایشی مرکز سیمای استان‌های صداوسیما

سینماپرس: طی حکمی از سوی رییس مرکز سیمای استان‌های صدا و سیما، محمدرضا معصوم‌زادگان به عنوان مشاور رییس و مسئول امور نمایشی این مرکز منصوب شد.