انتصاب مدیر اطلاعات و برنامه ریزی شبکه ۴ سیما

سینماپرس: با حکم سید شهرام فرزین فر مدیرکل برنامه ریزی و نظارت سیما، یحیی مظهری به عنوان مدیر اطلاعات و برنامه ریزی شبکه چهار سیما منصوب شد.