انتصاب «محمدمهدی رحمتی» به عنوان رئیس بسیج سازمان صداوسیما

سینماپرس: طی حکمی از سوی رئیس رسانه ملی، «محمدمهدی رحمتی» به عنوان رئیس بسیج سازمان صداوسیما منصوب شد.