انتصاب سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

سینماپرس: «محسن سلیمانی» از سوی سرپرست بنیاد فرهنگی روایت فتح به عنوان سرپرست انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس منصوب شد.