انتصاب «روشن روان» به سمت سرپرست گروه فیلم و سریال سیما فیلم

سینماپرس: «حسین کرمی» رئیس مرکز سیما فیلم طی حکمی «مهدی روشن روان» را به سمت سرپرست گروه فیلم و سریال سیما فیلم منصوب کرد.