انتصاب رئیس جدید شورای ارزشیابی و نظارت اداره‌کل هنرهای نمایشی

سینماپرس: «سید وحید فخر موسوی» به عنوان رئیس شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی منصوب شد.