انتصاب رئیس اداره هنرهای نمایشی بنیاد شهید و امور ایثارگران

سینماپرس: با حکم مدیر کل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران، «محمد لارتی» به عنوان رییس اداره هنرهای نمایشی بنیاد شهید منصوب شد.