انتصاب دبیر هنری جشنواره هنرهای تجسمی فجر ۹۷

سینماپرس: با حکم با حکم رییس شورای سیاستگذاری دوره یازدهم جشنواره هنرهای تجسمی فجر، امیر سقراطی به عنوان دبیر هنری این رویداد منصوب شد.